Politică de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

a site-ului jawliner.eu

NOTĂ DE INFORMARE

            I. Confidențialitate. 

            Primordial, este extrem de important să vă aducem la cunoștință că subscrisa își propune să respecte toate aspectele referitoare la protecția datelor cu caracter personal, acesta fiind un angajament fundamental LaVinci.eu, 

            În considerarea obiectivului societății vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Deoarece unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am întocmit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile.

            Subscrisa își conferă dreptul de a prezenta orice modificare la Politica de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Orice modificare va fi adusă la cunoștința utilizatorilor într-un timp util.

            Această politică de prelucrare a datelor se aplică și în cazul informațiilor personale pe care le colectăm prin alte mijloace și pe care le adăugăm la informațiile personale colectate prin operarea și livrarea serviciilor și a produselor noastre.

            II. Cine este deținătorul Jawliner.eu și modalitatea de contactare?

             B.G.D. GARAGE SRL  , cu sediul social în Localitatea Tibanesti, Strada Principala, Judetul Iasi, CUI RO 39221317 , Reg. comerțului: J22/990/2018, este operator de date cu caracter personal. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

            Deoarece subscrisa promovează libertatea interacționării cu clienții suntem întotdeauna dispuși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs.

            În momentul primirii comenzii telefonic, via email, facebook messenger sau orice mijloc vă vom încunoștința de îndată despre recepționarea comenzii și modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

            Vă încurajăm să contactați departamentul care se ocupă cu prelucrarea datelor cu caracter personalinfo@jawliner.eu, folosind la subiect: către Departamentul care se ocupă cu protecția datelor.

            III. Date cu caracter personal prelucrate.

            În primul rând, datele cu caracter personal sunt primite direct de la dumneavoastră în special în momentul plasării comenzii, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți (câteva informații fiind obligatorii pentru a se putea onora comanda, e.g. adresa destinatarului).

            Exemplificativ și fără să epuizăm lista, primim următoarele tipuri de informații care se încadrează în GDPR, în momentul utilizării platformei prin plasarea unei comenzi ne transmiteți: Prenume și Nume (Obligatoriu), Nume Companie (Opțional), Țara (Obligatoriu), adresa este obligatorie, Telefonul (obligatoriu), e-mail opțional. De asemenea, când plasați o comandă, ne furnizați informații referitoare la produsul dorit. 

            Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.             Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri pe care vă invităm să o analizați.

            Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

            În măsura în care se va face plata prin intermediul aplicațiilor bancare sau utilizând cardul vă aducem la cunoștință că aceste informații sunt strict confidențiale nefiind utilizate în alt mod decât acela al plății produsului achiziționat.

            IV. Scopuri și temeiuri juridice ale prelucrării. 

 • pentru livrarea produsului comandat prin intermediul platformei Jawliner.eu și pentru prestarea serviciilor comandate.

            Acest scop implică o serie de obiective indisolubile precum:

 • Crearea și administrarea eventualului cont în cadrul platformei Jawliner.eu;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale și conform termenilor de utilizare;
 • Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs.

            Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Jawliner.eu și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă. 

 • Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

            Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

            Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 • Pentru marketing

            În toate cazurile, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment prin comunicarea unui email sau prin contact telefonic. În măsura în care vom utiliza comentariile dumneavoastră referitoare la produsul nostru vom utiliza procedura pseudonimizări astfel încât datele dumneavoastră să nu fie recunoscute.

            Nu vă vom trimite automat newsletter fără încunoștințarea prealabilă sau consimțământul dvs.

 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime

            Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

            V. Durata de păstrare a datelor cu caracter personal. 

            Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp utilizați platforma. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații i și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun, de exemplu pentru păstrarea situației contabile.

            Subscrisa nu transmite datele personale unor terți decât în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

            Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia și cu informarea prealabilă a dumneavoastră.

            În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

            Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

            Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

            VI. Ce măsuri de protecție vă oferim?

            Măsura principală de protecție are în vedere implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, care să ofere garanții minimale de protecție, subscrisa angajându-se să depună diligențele necesare împotriva oricărui atac.

            ! Vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

            VII. Drepturile utilizatorului.

            Aceste drepturi sunt stabilite în temeiul G.D.P.R. 

 • accesul la datele dvs.,
 • dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor
 • corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. 
 • vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. (Autoritatea de Supraveghere (ANSPDCP) (https://www.dataprotection.ro/, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania) 
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, 
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și 
 • dreptul la portabilitatea datelor.

            Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind info@jawliner.eu. 

            Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi este important să ne precizați:

– Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. 

– Sume de bani în contrapartidă. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

– Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună.

            Posibilitatea de a formula plângere nu este îngrădită motiv pentru care vă solicităm ca în măsura în care aveți orice nedumerire puteți contacta Departamentul cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:

– prin e-mail la adresa:  

            Părțile sunt conștiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricărui operator de date sau împuternicit situat in Uniunea Europeana si oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizează servicii. 

            De asemenea, am arătat și vă reamintim că e bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.